A+ R A-

Sportowe Wakacje z Fundacją LO...

 

Wojewódzki Turniej mini koszyk...

Seniorzy zakończyli sezon 3 li...

 

WIELKANOC 2022

POMÓŻ LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCOM - KUP CZAS!!!

 

 

POMÓŻ LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCOM - KUP CZAS

REGULAMIN AKCJI, którą rozpoczyna UKS REGIS Wieliczka:

- UDOSTĘPNIJ na swoim profilu ,
- wspomóż sam taką firmę z której korzystasz od lat a ma kłopoty.

"Pomóż lokalnym przedsiębiorcom KUP CZAS”

Zasady ogólne
1. „Pomóż lokalnym przedsiębiorcom KUP CZAS” jest społeczną kampanią, która ma na celu zachęcenie klienta do wcześniejszej zapłaty za konkretny towar lub konkretną usługę.
2. Niniejszy regulamin jest przykładem, który może być stosowany wprost, może być modyfikowany w zależności od woli stron z wykorzystaniem pól przygotowanych na końcu. W przypadku modyfikacji Regulaminu sprzedający towar lub usługę informuje o tym wpłacającego.
3. Z tytułu udziału w kampanii nie są pobierane żadne opłaty manipulacyjne, prowizje ani inne dodatkowe koszty.

Zasady wpłat
1. Nabywca towaru lub usługi zgłasza się ,dzwoni do przedsiębiorstwa i informuje o chęci zaliczkowego zakupu określonego towaru lub określonej usługi.
2. Klient wpłaca środki na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, ewentualnie może zapłacić w gotówce lub w inny akceptowany przez firmę sposób.
3. Przedsiębiorstwo samodzielnie określa, w jakiej formie przyjmuje zapłatę.
4. Wpłacający podczas wpłaty określa kwotę towar lub usługę, jaki chce nabyć, a przedsiębiorca zapewnia spełnienie usługi lub towaru wartości wpłaty powiększonej o przyznany promocyjnie bonus ( …. % od kwoty).
5. Przedsiębiorca dokumentuje wpłatę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego.
6. Przedsiębiorca może wydawać dodatkowe potwierdzenie wpłaty związanej z kampanią lub zamieścić dodatkowe informacje na fakturze lub paragonie, przykładowo numer pozwalający na ewidencję wpłat i weryfikację, czy wpłata została rozliczona przez nabycie towarów lub usług.

Zasady realizacji
1. Strony ustalają, że wykonanie usługi albo wydanie towaru nastąpi do 31.12.2020 roku chyba że strony ustalą to inaczej.
2. Warunkiem wykonania usługi/wydania towaru jest wcześniejsze ustalenie szczegółowych warunków ze sprzedającym (wcześniejsze umówienie wizyty, potwierdzenie dostępności towaru) w sposób zwyczajowy przyjęty w firmie.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Informacja dla przedsiębiorców
1. Udział w inicjatywnie jest bezpłatny.
2. Przez udział w kampanii informujesz swoich klientów, że mają możliwość zaliczkowej zapłaty za oferowaną przez Ciebie usługę lub towar.
3. Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – klient wpłaca Ci zaliczkę bezpośrednio na rachunek bankowy lub w inny akceptowany przez Ciebie sposób. Kampania opiera się na bezpośrednich relacjach z klientem.
4. Kampania jest skierowana do przedsiębiorców i ich stałych klientów i opiera się na zaufaniu.

Świadczenie usługi
1. Ustal indywidualnie z klientem, kiedy możesz wykonać usługę lub wydać towar.
2. Udział w kampanii nie wpływa na Twoje relacje z klientem, wykonujesz usługę lub wydajesz towar tak, jak dotychczas.
3. Pomyśl, jak będziesz śledzić wpłaty, by uniknąć nieporozumień z klientami.

Przydane informacje
1. Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości wykonasz usługę lub wydasz towar. Zarówno Ty, jak i klient możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.
2. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.
3. Stosowanie regulaminu nie jest obowiązkowe. Jeżeli stosujesz inne zasady niż Regulamin albo dokonujesz zmian w Regulaminie – poinformuj o tym klienta.

Podatki
1. Wpłata zaliczki przez klienta wiąże się z koniecznością określenia przez niego, jaką usługę, jaki towar chce otrzymać od Ciebie w przyszłości. Jeżeli klient nie wskazał, co chce nabyć, doprecyzuj to z nim indywidualnie.
2. Otrzymaną zaliczkę dokumentujesz, wystawiając fakturę lub ewidencjonując w kasie fiskalnej.
3. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, od otrzymanej zaliczki musisz zapłacić podatek. Jeżeli sprzedajesz towar lub usługę zwolnioną z VAT albo jesteś podatnikiem zwolnionym podmiotowo, nie musisz zapłacić VAT od otrzymanej zaliczki.
4. Z tytułu otrzymania zaliczki nie powstaje przychód w podatku dochodowym. Przychód rozpoznajesz dopiero z chwilą wykonania usługi/wydania towaru. Wyjątkowo wpłaty zaliczek rejestrowane w kasie fiskalnej możesz deklarować jako przychód już w chwili ich otrzymania, jeżeli zgłosiłeś ten sposób rozliczenia swojemu urzędowi skarbowemu.
5. Jeżeli zaliczka nie pokrywa 100% ceny, klient dopłaca brakującą kwotę, a Ty ewidencjonujesz to tak, jak każdą inną zapłatę – wystawiasz kolejny dowód księgowy: fakturę stwierdzającą pobranie brakującej kwoty lub dokumentującą całość świadczonej usługi/sprzedaży towaru lub paragon z kasy fiskalnej.
6. Na fakturę/paragon, który był wystawiony przy pobraniu zaliczki nanieść adnotację, w której określisz kiedy usługa/sprzedaż towaru została wykonana.
7. Jeżeli nie cała kwota zaliczki została wykorzystana, możesz się rozliczyć z klientem zwracając mu niewykorzystaną część (konieczna będzie korekta dowodu księgowego, np. korekta faktury), albo zachować na poczet kolejnej zamówionej usługi/sprzedaży towaru.

Informacja dla wpłacającego
1. Udział w kampanii jest bezpłatny.
2. Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – 100% kwoty, którą wpłacisz swojemu usługodawcy albo sprzedawcy niezwłocznie do niego trafi.
3. Kampania jest skierowana do przedsiębiorców i ich stałych klientów. Pamiętaj, że opiera się na zaufaniu.

Świadczenie usługi
1. Ustal z przedsiębiorcą sposób zapłaty zaliczki (przelew, płatność kartą, gotówka).
2. Wpłacając określ, jaką usługę lub towar chcesz otrzymać w przyszłości (np. usługa fryzjerska, budowlana, konsumpcja).
3. Jeżeli wpłacisz zaliczkę dokładnie w cenie usługi lub towaru, przedsiębiorcy łatwiej będzie ją rozliczyć. Jeżeli chcesz pomóc bardziej, zawsze możesz kupić kilka usług lub towarów.
4. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę lub towar. W przypadku usługi a będzie to wymagało umówienia się na wizytę, pamiętaj że nie zawsze będzie dostępny dogodny dla Ciebie termin.

Przydane informacje
1. Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości otrzymasz usługę lub towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.
2. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.
3. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, jak masz udowodnić, że zaliczka została wpłacona.

Podatki
1. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.


Stowarzyszenia UKS REGIS WIELICZKA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego stosowania. Stowarzyszenia nie gwarantują wpłacającemu wykonania usługi lub wydana towaru, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron. Stowarzyszenia UKS REGIS nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału przedsiębiorstwa albo wpłacającego w kampanii, nie gromadzi ich danych osobowych. Uczestnicy kampanii otrzymane materiały informacyjne mogą drukować je i upubliczniać w dowolny wybrany przez siebie sposób.


FIRMY UCZESTNICZĄCE:


sportpanorama tel 666373722
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


#aldentebistro tel 688 520 523
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


#Widupartyslub tel 604793188
mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


#maestriagabinet tel 577147474
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


#B&G-Jubiler tel 512236421
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


sprint Drukarnia sitodrukowa tel 501461882
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
#wspierajlokalnybiznes

Video

Reklama

Who's Online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Sponsorzy